blogg – satu rathgeber

Unga som rör sig lite behöver kamratstöd och vänner

Kan vi hitta nya angreppssätt för att öka ungdomarnas rörelse och välbefinnande genom att involvera ungdomarna själva?

Jag har sett på nära håll hur ungdomar som rör sig lite kämpar med ensamhet och orörlighet. Det är lätt att läsa forskning och rapportera statistik, men i verkligheten är situationen mer komplex. Vi har mycket information om ungdomars rörelse och välbefinnande, men vi har ännu inte hittat en fungerande lösning för att bekämpa orörlighet och ensamhet.

Forskning visar tydligt på ungdomarnas orörlighet och dess påverkan på funktionsförmåga och mental hälsa. Allt fler ungdomar rör sig mindre än rekommendationerna och upplever sin hälsa som medelmåttig eller dålig. Var fjärde ung man är i dålig fysisk form vid början av sin militärtjänstgöring, och bristen på vänner anges ofta som orsak till orörlighet.

Ensamhetens påverkan

Ensamhet är en central faktor i ungdomars mentala hälsokris. Enligt HelsinkiMissio upplever cirka 14 % av ungdomarna konstant ensamhet. Kopplingen mellan ensamhet och orörlighet visar på behovet av kamratstödda fysiska aktiviteter. När en ungdom inte hittar vänner rör han sig mindre – och när han rör sig mindre, hittar han inga vänner. Denna cirkel måste brytas.

I en undersökning av Finlandmodellen av hobbyverksamhet uppgav var sjätte ungdom att de ville agera som ledare eller kamrat för andra ungdomar. Denna information är uppmuntrande och ger hopp. Det är viktigt att erkänna att ungdomarna själva vill vara en del av lösningen. De har entusiasm och potential att fungera som kamratledare, men vi måste ge dem möjlighet och stöd för att göra det.

För målgruppen är det typiskt att sakna en idrottsidentitet och att ha utmaningar med funktionsförmågan. Traditionell idrottsverksamhet når inte dem. Därför behövs nya angreppssätt – sätt som värdesätter alla slags motionärer och motionsformer. Kamratledning kan vara den saknade länken som uppmuntrar ungdomar att röra sig. När en ungdom ser en annan ungdom röra på sig inser han att motion inte behöver vara prestation eller tävling, utan kan vara rolig gemenskap och små steg mot självförbättring.

Kamratstödets kraft

När jag reser runt i Finland och träffar ungdomar har jag sett hur kamratledning kan ge ungdomar framgångsupplevelser och öka deras självkänsla. Ungdomar som leder aktiviteter för andra ungdomar är ofta mer effektiva än vuxna/professionella ledare. Ungdomar ”andas och talar” med andra ungdomar. Att röra på sig med kamrater skapar samhörighet och stöder en känsla av trygghet och en accepterande atmosfär. När ungdomar uppmuntrar varandra och delar rörelseglädje, förbättras deras mentala välbefinnande och deras fysiska kondition.

Vår uppgift som vuxna är att möjliggöra denna kamratverksamhet. Vi behöver platser och utrymmen där ungdomar kan samlas fritt och säkert. Vi måste också stödja unga ledare med utbildning och resurser så att de kan utföra kamratledning på bästa möjliga sätt.

Motion ger glädje och stärker sociala relationer. Kamratledning och vänners uppmuntran kan spela en avgörande roll för att öka ungdomarnas rörelse och välbefinnande. Låt oss ge ungdomarna möjlighet att vara en del av lösningen och stödja dem på vägen mot ett mer aktivt och lyckligare liv.

Satu Rathgeber
Planerare
Fysisk fostran
Lasten ja nuorten keskus ry