ge ett löfte till finland, för god funktionsförmåga

Det är dags att återställa rörelse och funktionsförmåga till en av Finlands styrkor. Det är först och främst fråga om en förändring av seder och bruk. Du hittar de bästa tillvägagångssätten. Vi kan inte lösa frågan om för lite rörelse för dig, utan med din hjälp – flera aktörer, flera åtgärder, ett gemensamt meddelande. Jobbet börjar nu och till det behövs vi alla.

EN KRIS SOM VI KAN PÅVERKA, GENOM ATT LYFTA BAKEN FRÅN BÄNKEN

Orörlighet och stillasittande leder till 4,7 miljarder euro i förluster årligen. Orörlighet slår omkull benen ifrån finländarna. Låt oss ändra riktning tillsammans, så att vi har funktionsdugligt Finland också år 2040.

BLI VÅR PARTNER. INSPIRERA DIN EGEN GEMENSKAP TILL ATT KOMMA MED!

För förändringen behövs allas insats. Arbetsplatser, läroanstalter, organisationer, kommuner, statliga förvaltningen – alla, som är med i människors vardag. Alla kan hitta sina egna sätt för att skapa ett land och ett folk med god funktionsförmåga.

GE ETT LÖFTE TILL FINLAND

Ett land och ett folk med god funktionsförmåga! Det handlar inte bara om idrott eller motion, utan en förändring av seder och bruk. När rörelsen ökar och funktionsförmågan stiger, orkar vi bättre på jobbet och i skolan. Vi får mer meningsfullhet och mening i våra liv. Vi mår bättre fysiskt och psykiskt. Vi är starkare som samhälle och klarar av små och stora kriser bättre.

Att förbättra funktionsförmågan startar i gång med små och stora gärningar – från löften att fara i väg och förändra den vardagliga omgivningen till mer rörlig. Löften kan ges från organisationens eller en egen personlig synpunkt.

STEG MOT FÖRÄNDRING:

1. Vi börjar med löften.
2. Vi synliggör förändringen.
3. Vi lyfter fram funktionsförmåga till diskussion.

Genom att berätta ditt löfte högt eller dela med dig löftet på sociala medier #LupausSuomelle och/eller #LöftetillFinland, synliggör du förändringen. Genom de mest insiktsfulla idéerna och löftena kan vi förändra den nuvarande utvecklingsriktningen till mer positiv och framtiden till det bättre.

#LupausSuomelle #LöftetillFinland

ENLIGT DE MEDVERKANDES EGNA ORD

Ett funktionsdugligt Finland skapar vi tillsammans. Här ser du de nyaste löftena för funktionsförmåga.

VÅRA SAMARBETSPARTNER OCH DERAS LÖFTEN TILL FINLAND

Vi tänder motionsgnistan i hela landet! Vi lovar att med hjälp av söktjänsten Suomisport Sporttihaku hjälpa alla att hitta en hobby som ger glädje och motion.

Må 2.0 är en välmåendehelhet som publiceras på Yles webb och i sociala medier i januari. Den riktar sig till kvinnor i åldern 30-44 som inte regelbundet ägnar sig åt aktiviteter som främjar välmåendet i vardagen.
Genom att se över grundläggande faktorer som motion, sömn och näring, lovar vi att det går att uppnå förändringar som bidrar till en mer aktiv livsstil.

Kommunförbundet rör sig! Genom att röra på oss mer främjar vi en aktivare arbetsmiljö och välmående anställda – vi uppmuntrar också alla kommuner att delta.

Målet för Finlands Näringsliv EK är att få sin personal att ta i genomsnitt 7500 steg per dag. Vi uppmuntrar våra kolleger att komma till jobbet till fots, med kollektivtrafik och/eller ta cykeln och promenera också på fritiden, oberoende av vädret. EK utmanar även förbund och företag att delta kampanjen.

Personalens välbefinnande och ork är en hjärtesak för oss på KT! Vi lovar att uppmuntra våra anställda att röra sig under arbetsdagen, på vägen till och från arbetet och på fritiden, samt att erbjuda dem konkreta sätt att öka motionen i vardagen. Vi uppmanar våra medlemmar att göra detsamma!

Akava deltar i att öka finländarnas rörlighet och funktionsförmåga. Vi lovar att vara med i att främja aktivitet i arbetslivet och vi uppmuntrar alla, också dem som utför expertarbete, att röra sig även under arbetsdagen.

Vi lovar att inspirera de finländska arbetsplatserna att ta i bruk nya sätt att röra på sig under arbetstiden och utanför jobbet. Som arbetsgivare inför FFC fler motionsfrämjande tjänster för den egna personalen.

Vi utvecklar metoder att främja de anställdas välmående och ork i arbetslivet. Vi ser till att företagshälsovården erbjuder yrkesövergripande stöd och hjälp. Vi uppmuntrar våra anställda att röra på sig och upprätthålla sin arbetsförmåga på många olika sätt och stöder dem i det.

Vi stöder vår personalens välbefinnande och fysisk funktionsförmåga proaktivt. Vi agerar som en aktiv påverkare i vårt nätverk när det gäller funktionsförmåga. Med vår expertis främjar vi en nationell systemförändring som ökar fysisk aktivitet.