Vad handlar det om

I Finland görs mycket gott för att förbättra människors fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Men ändå försämras de. Nu har vi överskridit gränsen för en acceptabel försämring.

Det är inte bara frågan om sport eller motion, utan en ändring av vanor och rutiner. Vi behöver en insats av alla aktörer i Finland. Vi behöver få med funktionsförmågan i samhällsdebatten vid sidan av klimatförändringen och ekonomin.

funktionsförmåga är allas rätt

Att den försämras är ett problem för både individen och samhället.

God funktionsförmåga är ett mål med egenvärde. Motion är en metod att nå det. Om människor ska börja röra på sig mer måste deras tänkesätt förändras. Vår uppgift är att lyfta upp funktionsförmågan till diskussion och att ge rörligheten en större betydelse än motionerandet. Vi vill att alla sätt att röra på sig ska bli en önskvärd och uppskattad del av människornas vardag.

Vi motiverar, inspirerar och strävar efter att skapa tillfällen att lyckas och gladas. Vårt budskap är lösningsinriktat. Vi talar om allas rätt till funktionsförmåga.

vem lyckas vi med

Vi vill uppmuntra samhällsaktörer till att skapa ny praxis som främjar motion och till att hitta nya möjligheter som gör vardagen rörligare. Vi bjuder med:

  • Välfärdsområden och kommuner
  • Arbetsplatser och andra aktörer i arbetslivet
  • Idrottsorganisationer och andra i tredje sektorn
  • Småbarnspedagogik, skolor och läroanstalter
  • Försvarsmakten
  • Media och påverkare

Syftet med vår verksamhet är att göra konceptet synligt, identifierbart och attraktivt. Vårt gemensamma mål är att förändra människors värderingar, attityder och vardagshandlingar i en riktning som stärker funktionsförmågan.