nyhet

Jan Vapaavuori: Vilket är ditt löfte till ett Finland med god funktionsförmåga?

Finlands olympiska kommitté, Yle, Kommunförbundet, arbetsmarknadens centralorganisationer och Deloitte har startat konceptet Finland – ett land och folk med god funktionsförmåga, med målet att åstadkomma en bestående förändring över årtionden. Med hjälp av konceptet återinförs motion och funktionsförmåga bland Finlands styrkor.

OLYMPISKA KOMMITTÉNS ORDFÖRANDE JAN VAPAAVUORI, VARFÖR BEHÖVS DET HÄR KONCEPTET JUST NU?

– Världen omkring oss har förändrats på ett sätt som har fått också oss finländare på fall. Det ökade välståndet och den datatekniska utvecklingen är i sig positiva saker, men en biverkning av dem är att vi rör på oss allt mindre i vardagen. Bristen på motion och stillasittandet har blivit ett allvarligt problem. I Finland görs mycket gott för att förbättra den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, men det som gjorts har inte räckt för att vända den oroväckande utvecklingen. Vi behöver nu en ordentlig uppryckningskampanj och ett helt nytt grepp för att återinföra motionen i vår vardag.

– Motion och en rörlig livsstil har enligt forskningen en stark koppling till den fysiska och mentala hälsan och över huvud taget till möjligheten att förverkliga sig själv och leva ett fullvärdigt och stimulerande liv. Det gäller vår livskvalitet som nu är allvarligt hotad. Dessutom är det här en stor sak ur samhällets synvinkel. Brist på motion har en negativ effekt på produktiviteten, social- och hälsovårdsutgifterna och pensionskostnaderna, tillgången på kunnig arbetskraft, landets försvar, den allmänna kriståligheten och många andra avgörande faktorer. Vi behöver ett generationsövergripande koncept som påverkar Finland och finländarnas vardag och framtid kraftigt i positiv riktning.

HUR ÅSTADKOMMER VI FÖRÄNDRINGEN?

– Förändringen börjar med oss alla och vårt dagliga liv. Det är viktigt att vi inser både motionens betydelse för vårt välbefinnande och att en förändring inte kräver underverk. Det är framför allt frågan om att ändra vanor och rutiner och här kan alla delta med sin insats. Det är inte frågan om idrott eller konditionsträning, utan om dagliga val som ofta är ganska enkla. Tar jag hissen eller trapporna? Åker jag en kort sträcka med bil eller promenerar jag? Står jag under möten eller sitter jag hela dagen?

– Organisationer och företag behöver göra lite större val. En av de största föregångarna har varit Helsingfors stad som i flera år systematiskt främjat rörelse inom alla sektorer och inte bara med hjälp av idrottssektorn. Det väsentliga är att viljan finns och att man närmar sig människors vardag på ett systematiskt sätt.

– Vi behöver alla ha viljan att förändra vår vardag på ett sätt som ger oss mycket gott. Ingen kan göra det här för någon annan. Enskilda små handlingar bildar en helhet som sparar en massa pengar, tid, besvär och stress för oss alla, i och med att vi mår bättre både som individer och som samhälle.

VEM/VILKA INSTANSER BEHÖVS FÖR DET HÄR?

– Alla behövs, varje individ och varje instans. Det är såtillvida en lite liknande utmaning som bekämpandet av klimatförändringen. Därför ber vi alla organisationer i Finland komma med i ändringen så att vi kan lyckas tillsammans.

– Jag är väldigt glad och stolt över att olympiska kommittén tagit det här på allvar och börjat samla trupperna för att ta itu med vår gemensamma utmaning. Det är ju viktigt att mobilisera en så bred gemensam front som möjligt. Vårt koncept stöder också statsrådets program Mer motion i Finland, genom att göra främjandet av motion till ett fenomen. De bästa resultaten når vi när medborgarorganisationer, företag och den offentliga sektorn har gemensamma mål, främjar förändringen i samförstånd och stöder varandra i det.

– Som en del av konceptet samlar vi in löften om konkreta åtgärder som gör att människor rör sig mer. Själv lovar jag att hela året minst en gång i veckan prata med bekanta eller andra om vikten av att röra på sig. När det gäller min egen vardag lovar jag att stiga upp och stå och gå omkring lite varje gång jag talar i telefon. Jag tror att det de flesta dagarna blir ganska många steg redan av det. Vad lovar du? I din vardag? Som förälder, familjemedlem eller vän? Som kollega eller chef?

– Stora samhällsaktörer och företag kan och bör föregå med gott exempel. Det behövs politiska beslut som främjar motion och en rörlig livsstil exempelvis genom beskattningen. Det behövs åtgärder som ökar aktiviteten under vardagarna på arbetsplatser, i skolor och i företag. Och var och en behöver förstå att vi genom att göra saker på ett annorlunda sätt än förut kan påverka vårt eget och våra närmastes välbefinnande väldigt mycket, utan stora besvär.

vad lovar du?

#LöftetillFinland #LupausSuomelle #Liikkumishaaste