UUtinen

Jan Vapaavuori: Mikä on sinun lupauksesi toimintakykyiselle Suomelle?

Suomen Olympiakomitea, Yle, Kuntaliitto, työmarkkinakeskusjärjestöt ja Deloitte ovat käynnistäneet Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -konseptin, jonka tavoitteena on rakentaa pysyvää muutosta yli vuosikymmenten. Konseptin avulla liikkuminen ja toimintakyky palautetaan Suomen vahvuudeksi.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, miksi tämä konsepti tarvitaan juuri nyt?

-Maailma ympärillämme on muuttunut tavalla, joka on vienyt meiltä suomalaisiltakin jalat alta. Yleinen vaurastuminen ja tietotekniikan tuoma kehitys ovat sinänsä positiivisia asioita, mutta niiden sivuvaikutuksena liikumme arjessamme yhä vähemmän. Liikkumattomuudesta ja paikallaanolosta on muodostunut vakava vitsaus. Suomessa tehdään paljon hyvää työtä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi, mutta nämä toimet eivät ole riittäneet kääntämään huolestuttavaa kehitystä. Tarvitsemme nyt todellisen ryhtiliikkeen ja aivan uuden otteen liikkeen palauttamiseksi arkeemme.

-Liikkeellä ja liikunnallisella elämäntavalla on tutkitusti vahva yhteys terveyteen, mielenterveyteen ja ylipäänsä mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja elää täysipainoista ja virikkeellistä elämää. Kysymys on ainutlaatuisen elämämme elämänlaadusta, joka nyt on isosti uhattuna. Tämän lisäksi kysymys on isosta yhteiskunnallisesta asiasta. Liikkumattomuus vaikuttaa kielteisesti tuottavuuteen, sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin ja eläkekuluihin, osaavan työvoiman saantiin, maanpuolustuskykyyn, yleiseen kriisinkestävyyteen ja moniin muihin yhteiskunnan kannalta ratkaiseviin asioihin. Tarvitsemme ylisukupolvisen konseptin, joka vaikuttaa vahvasti ja positiivisesti Suomen ja suomalaisten arkeen ja tulevaisuuteen.

Miten muutos saadaan aikaan?

-Muutos lähtee meistä kaikista ja meidän jokapäiväisestä arjestamme. On tärkeää, että oivallamme liikkeen merkityksen hyvinvoinnillemme, mutta myös sen, ettei muutos vaadi ihmetekoja. Kyse on ennen kaikkea tottumusten ja tapojen muuttamisesta, jossa jokainen voi olla omalla panoksellaan mukana. Kyse ei ole urheilusta tai edes kuntoliikunnasta, vaan tavallisista ja useimmiten aika helpoista arjen valinnoista. Otanko hissin vai kävelenkö portaat? Liikunko lähietäisyydelle autolla vai kävellen? Nousenko seisomaan palavereissa vai istunko päivät pitkät paikallani?

-Yhteiskunnallisten toimijoiden ja yritysten kohdalla kyse on hieman isommista ratkaisuista. Yksi isoimmista edelläkävijöistä on ollut Helsingin kaupunki, joka on useamman vuoden ajan systemaattisesti edistänyt liikkumista kaikilla toimialoillaan eikä vain perinteisten liikuntatoimijoiden voimin. Olennaista on oikea tahtotila ja systeeminen tapa lähestyä ihmisten arkea.

-Tärkeintä on, että meillä kaikilla on halu muuttaa arkeamme tavalla, joka tuottaa meille paljon hyvää. Tätä asiaa kukaan muu ei ratkaise kenenkään puolesta. Yksittäisistä pienistä teoista kasvaa lopulta kokonaisuus, joka säästää meiltä kaikilta valtavasti rahaa, aikaa, vaivaa ja stressiä, kun voimme paremmin niin yksilöinä kuin yhteiskuntanakin.

Ketä/mitä tahoja tähän tarvitaan?

-Mukaan tarvitaan kaikki, jokainen yksilö ja jokainen toimija. Kyse on tässä suhteessa vähän samankaltaisesta haasteesta kuin mitä ilmastonmuutoksen torjuminen on. Siksi kutsumme kaikki Suomessa toimivat organisaatiot mukaan tekemään muutosta, jotta onnistumme yhdessä.

-Olen valtavan iloinen ja ylpeä siitä, että Olympiakomitea on ottanut haasteen vakavasti ja ryhtynyt keräämään joukkoja yhteisen haasteemme lievittämiseksi. Olennaista on kuitenkin mahdollisimman laajan yhteisen rintaman aikaansaaminen. Konseptimme tukee myös osaltaan hallitusohjelman Suomi Liikkeelle -ohjelmaa viestinnällisesti edistämällä ohjelman vaikuttavuutta ja ilmiöittämällä liikkumisen edistämistä. Parhaat tulokset saadaan aikaan, kun kansalaisjärjestöt, yritykset ja julkinen valta jakavat yhteiset tavoitteet ja rakentavat muutosta yhteistuumin, toinen toistaan tukien.

-Osana konseptia keräämme lupauksia, jotka johtavat konkreettisiin liikettä lisääviin toimiin. Itse lupaan puhua jollekin tutulle tai jollekin porukalle liikkeen merkityksestä koko vuoden vähintään kerran viikossa. Oman arkeni osalta lupaan puolestani nousta seisomaan ja kävellä vaikka hieman ympyrää aina kun puhun puhelimessa. Jo pelkästään siitä taitaa useimpina päivinä kertyä aika monta askelta. Mitä sinä lupaat? Omassa arjessasi? Vanhempana, perheenjäsenenä tai ystävänä? Kollegana tai esihenkilönä?

-Isot yhteiskunnalliset toimijat ja yritykset voivat ja heidän tulee näyttää esimerkkiä. Tarvitaan liikettä ja liikunnallista elämäntapaa edistäviä poliittisia päätöksiä esimerkiksi verotuksen keinoin. Tarvitaan työpaikkojen, koulujen ja yritysten toimenpiteitä, joilla arkipäivistä tulee aktiivisempia. Ja tarvitaan jokaisen omaa ymmärrystä siitä, että tekemällä asioita eri tavalla kuin ennen pystymme vaikuttamaan isosti omaan ja läheistemme hyvinvointiin ilman, että asian eteen täytyy nähdä merkittävästi vaivaa.

Mitä sinä lupaat?

#LupausSuomelle #LöftetillFinland #Liikkumishaaste