nyhet

Kommunförbundet understöder konceptet om Finland som ett land och folk med god funktionsförmåga: ”Kommuninvånarna behöver nu mer än någonsin informella och enkla sätt att röra på sig.”

Toimintakyky_artikkeli_Minna_Karhunen

Varje finländare bor i en kommun och kommunerna skapar på många sätt ramarna för vardagen. Kommunförbundets vd Minna Karhunen säger att kommunerna påverkar allt som har att göra med människornas vardag och välbefinnande. Därför var det en självklarhet att Kommunförbundet deltar i kampanjen Finland – ett land och folk med god funktionsförmåga.

– Ett sådant här projekt kan inte genomföras utan kommunerna. Kommunerna skapar förutsättningar för barns, ungas, vuxnas och äldres funktionsförmåga. Kommunerna påverkar hur frisk befolkningen är, hur mycket vi kan röra på oss och hur god kondition vi har både psykiskt och fysiskt, summerar Karhunen.

Karhunen framhåller att kommunerna spelar en viktig roll i att främja befolkningens välbefinnande.

– Till kommunens uppgifter hör att ordna med småbarnsfostran, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet. Näridrottsplatserna ägs och underhålls nästan alltid av kommunen. Kommunerna påverkar också starkt det lokala kulturutbudet och är aktiva inom många andra sektorer. En mångsidig palett, eller hur?

– Alla kommer inte ens att tänka på hur mycket kommunerna möjliggör. Om vi inte var med och främjade motionerandet skulle det finnas betydligt färre möjligheter till det i Finland. Det här skulle återspeglas direkt i befolkningens välbefinnande, tillägger Karhunen.

Ypperliga motionsmöjligheter i kommunerna

Kommunförbundet är bekymrat för stillasittandets effekter såväl på barn och unga som på vuxna. Karhunen efterlyser glädje i motionerandet.

– Allt börjar med barnen och ungdomarna. Vi ska inte bara ha tävlingsverksamhet utan satsa allt mer på hobbyverksamhet med låg tröskel. Då gör vi det lättare att prova på olika motionsformer så att de unga märker hur roligt motionerandet kan vara.

Kommunförbundet rör på sig! Genom att röra oss mer får vi en aktivare arbetsmiljö och välmående anställda. Kommunförbundet utmanar alla kommuner att delta!

Minna Karhunen, VD för Kommunförbundet

– När det gäller människor i arbetsför ålder måste vi granska kraven i arbetslivet. Det är tokigt att arbetet kräver allt mer medan vi oroar oss storligen över att välbefinnandet försämras. Det är viktigt att vi har tid över för vila, rekreation och hobbyer efter arbetsdagen. Systemet är inte hållbart om arbetsdagarna ständigt är över 10 timmar långa och vår energi efter arbetet bara räcker till att sitta på soffan och titta på Netflix, fortsätter Karhunen.

Karhunen anser det viktigt att människor känner till motionsmöjligheterna i kommunen. Redan små avbrott i vardagens brådska är ett steg mot det bättre.

– Jag önskar att människor, och särskilt familjer, hade mer tid till att använda idrottsplatser och kommunernas motionstjänster. Vi har väldigt bra möjligheter till aktivitet i Finland. Det skulle vara fint om människor såg potentialen och utnyttjade den.

Tillsammans kan vi göra mer

Karhunen tror att vi med samarbete kan klara också samhälleliga utmaningar.

– Ingen lyckas ensam. Kommunerna skulle aldrig ha resurser att sköta så många årsverken som nu om vi inte fick hjälp av organisationer. Och vi behöver också företag för att göra vårt jobb. Vi behöver alla aktörer – också enskilda personer. Samarbetet måste ses som ett mervärde och vi får inte vara svartsjuka på varandra. Vi behöver förstå att varje motionär är en fördel. Vi behöver inse att vi tillsammans kan göra mer. Vi har allt att vinna.

Samtidigt vill Karhunen framhålla sin oro för statens nedskärningar. Hon hoppas att motionerandets värde inses i varje samhällssektor.

– Kommunernas statsandelar är knappa och den rådande situationen återspeglas i kommunfinansieringen. Jag hoppas att det inte görs nedskärningar i funktioner som främjar motionerande med låg tröskel. Vi behöver nu mer än någonsin informella och enkla sätt att röra på oss – och det vill Kommunförbundet vara med om att främja också genom konceptet Finland – ett land och folk med god funktionsförmåga, säger Karhunen.