Världens dyraste soffa till salu för 4,7 miljarder

Mycket bra arbete görs för att förebygga fysisk inaktivitet och bryta stillasittande. Ändå försämras resultaten. Samtidigt utmanar fysisk inaktivitet vårt välbefinnande, vår arbets- och funktionsförmåga samt vår krisberedskap – och i slutändan vår ekonomi. Fysisk inaktivitet och stillasittande kostar vårt samhälle över 4,7 miljarder euro varje år. Vi befinner oss i en situation där kostnaderna har stigit till samma storleksordning som statens försvarsbudget.

– Förebyggandet av konsekvenserna av fysisk inaktivitet bör vara avsevärt mer effektivt än idag. Vi behöver ett uppvaknande på både samhälls- och individnivå. Världens dyraste soffa vill väcka oss alla att reflektera över krisens allvar. Lösningen på fysisk inaktivitet handlar främst om att förändra vanor och rutiner, betonar Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori.

Olympiska kommitténs kampanj Världens dyraste soffa är en del av konceptet Finland – ett land och folk med funktionsförmåga, som syftar till att lyfta fysisk inaktivitet till samhällsdebatten och synliggöra det goda arbetet som olika aktörer gör för att förbättra situationen.

– Samhällets olika aktörer måste hitta sin roll och sina möjligheter att främja fysisk aktivitet bättre än idag. Konceptet Finland – ett land och folk med funktionsförmåga, som lanserades i januari, har samlat en mångsidig grupp av olika aktörer och alltmer kreativa löften för att öka funktionsförmåga. Över 150 aktörer är redan med. Jag uppmuntrar varje aktör att ansluta sig. Vi behöver alla delta i det gemensamma arbetet – endast tillsammans kan vi ändra riktningen, säger Olympiska kommitténs direktör för aktiv livsstil Petri Keskitalo.

Finland – ett land och folk med funktionsförmåga på Suomi Areena

Det är dags att lyfta fram de problem som orsakas av fysisk inaktivitet för både individ och samhälle som ett diskussionsämne, jämte klimatet och ekonomin. Finlands Olympiska kommitté väcker diskussionen på Suomi Areena i samarbete med sina partners och MTV3.

Suomi Areena i Björneborg onsdagen den 26.6.2024

Kl. 10.00–10.45: Vem löser problemet med fysisk inaktivitet?

Vem har ansvaret för problemet med fysisk inaktivitet och att säkerställa människors funktionsförmåga nu och i framtiden? Är det hälso- och sjukvårdens uppgift att ta hand om de sjuka, eller att säkerställa människors hälsa och funktionsförmåga? Vilket ansvar har media – är det tillräckligt intressant att rapportera om en aktiv livsstil?

Kl. 11.00–11.45: Vem löser problemet med fysisk inaktivitet? 

Den psykiska och fysiska ohälsa som orsakas av fysisk inaktivitet påverkar också hela befolkningens krisberedskap och resiliens. Hur kan vi genom politisk enighet och parlamentariskt samförstånd säkerställa att problemet med fysisk inaktivitet inte glöms bort i riksdagens arbetsrum eller stannar vid valkampanjlöften?

Utforska även resten av programmet där idrott och motion syns tydligt på Suomi Areena.

Ytterligare information

Petri Keskitalo
Tel. 040 5578711
petri.keskitalo@olympiakomitea.fi
direktör, Rörelse och aktiv livstil
Finlands Olympiska Kommitté