”Anna itsellesi lupa innostua” – Kokkolan kaupunki innostaa kaupunkilaisia liikkeelle somessa

Kokkolan kaupunki on mukana Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -konseptissa. Kokkolan kaupungin lupaus Suomelle on innostaa mahdollisimman moni kokkolalainen liikkeelle. 

Kunnan liikuntatoimenjohtajan Lotta Nyqvistin mukaan sosiaalinen media on keskeisessä roolissa Kokkolan kaupungin lupauksen toteuttamisessa.  

– Vuoden 2024 aikana esittelemme somekanavissamme erilaisia kaupungin ylläpitämiä liikuntamahdollisuuksia, -paikkoja ja -tapoja. Keskeistä on, että huomioimme kaikenikäiset ja -kuntoiset liikkujat, Nyqvist kuvaa. 

Kokkolassa lupauksen rakentaminen sujui vaivatta. Tätä ideoitiin ensin pienen tiimin toimesta. Myöhemmin ajatuksia jaettiin laajemman ryhmän kesken. 

– Teemme arjessa hyvin paljon töitä liikunta- ja liikkumismahdollisuuksiemme eteen. Meille on äärimmäisen tärkeää, että puitteemme liikkua ovat kunnossa. Haluamme somevideoiden kautta nostaa muun muassa liikuntapaikkojamme yhä paremmin kuntalaisten tietoisuuteen ja jakaa inspiraatiota erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun. 

Koko kunta mukana liikkumisen edistämisessä 

Nyqvist uskoo somen voimaan. Parhaassa tapauksessa somessa nähdyt aidot esimerkit tarjoavat samaistumispintaa ja uutta inspiraatiota. 

– Videoilla esiintyvien tahojen tavat liikkua ovat hyvin erilaisia. Uskon, että se saa ihmisiä oivaltamaan entistä konkreettisemmin sen, ettei ole olemassa jotakin yhtä ”oikeaa” tapaa liikkua. Olisi hienoa, että erilaiset esimerkit innostaisivat kokeilemaan juuri itseä kiinnostavaa liikkumisen muotoa. Samalla toivomme, että myös kuntalaiset itse ryhtyisivät jakamaan liikkumisvinkkejään omissa somekanavissaan. 

Kokkolan kaupunki esittelee vuoden 2024 aikana somekanavissaan liikuntamahdollisuuksia, liikuntapaikkoja sekä liikkumisen tapoja kaikenikäisille ja -kuntoisille.

Liikuntaolosuhteiden eteen on tehty vahvasti töitä Kokkolassa jo pitkään. Tänä vuonna järjestettävä somekampanja on Nyqvistin mukaan osa luonnollista jatkumoa. 

– Kunnan eri toimijat ovat tunnistaneet liikunnan tärkeäksi teemaksi monella tapaa jo vuosia. Yhteistyö on ollut vastavuoroista sekä kuntamme toimijoiden että kuntalaisten kesken. Myös talkootyö on merkittävässä roolissa. Esimerkiksi talvisin hiihtolatuverkostomme ovat osin vapaaehtoisten ylläpitämiä. 

– Olisi hienoa, jos voisimme saada kuntalaisiamme tekemään enemmän omaa hyvinvointia edistäviä valintoja liikunnan kautta. Mukanaolo Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -konseptissa on koko kunnalle tärkeä asia. Kaupunginjohtajamme Stina Mattila totesi heti, että ”tähän lähdemme ehdottomasti mukaan”. Ketään ei tempaukseen tarvinnut suostutella. Liikunnan vaikutukset kansanterveyteen ovat kiistattomat ja niitä haluamme myös osaltamme edistää, Nyqvist summaa. 

Kuva: Kokkolan kaupunki