Tee lupaus Suomelle,
Toimintakyvyn puolesta

On aika palauttaa liikkuminen ja toimintakyky Suomen vahvuudeksi. Kyse on ennen kaikkea tottumusten ja tapojen muuttamisesta. Sinä löydät parhaat keinot. Emme voi ratkaista liian vähäistä liikkumista puolestasi, vaan avullasi – monta toimijaa, monta tekoa, yhteinen viesti. Työ alkaa nyt ja siihen tarvitaan meitä kaikkia.

kriisi, johon voimme vaikuttaa nostamalla takapuolen penkistä

Liikkumattomuudesta ja paikallaanolosta aiheutuu vuosittain jo 4,7 miljardin euron kustannukset. Liikkumattomuus vie suomalaisilta jalat alta. Muutetaan suunta yhdessä, jotta meillä on toimintakykyinen Suomi myös 2040-luvulla.

TULE KUMPPANIKSI. INNOSTA OMA YHTEISÖSI MUKAAN!

Muutokseen tarvitaan kaikkien panosta. Työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, kuntien, valtionhallinnon – kaikkien, jotka ovat mukana ihmisten arjessa. Jokainen voi löytää oman tapansa luoda toimintakykyisempää maata ja kansaa.

tee lupaus suomelle

Toimintakykyinen maa ja kansa! Kyse ei ole vain urheilusta tai liikunnasta, vaan tottumusten ja tapojen muuttamisesta. Kun liike lisääntyy ja toimintakyky kohenee, jaksamme paremmin töissä ja koulussa. Saamme lisää mielekkyyttä ja merkitystä elämäämme. Voimme fyysisesti ja henkisesti paremmin. Olemme yhteiskuntana vahvempi sekä selviämme paremmin pienistä ja suurista kriiseistä.

Toimintakyvyn parantaminen lähtee isoista ja pienistä teoista – lupauksista lähteä muuttamaan arjen ympäristöä liikkuvammaksi. Lupauksia voi tehdä sekä organisaation että henkilökohtaisesta näkökulmasta.

askeleet muutokseen

1. Lupauksilla liikkeelle.
2. Tehdään muutos näkyväksi.
3. Nostetaan toimintakyky puheenaiheeksi.

Kertomalla lupauksesi ääneen ja jakamalla sen somessa aihetunnisteilla #LupausSuomelle ja/tai #LöftetillFinland, teet muutoksen näkyväksi. Oivaltavimmilla ideoilla ja lupauksilla voimme muuttaa nykyistä kehityssuuntaa positiivisemmaksi ja tulevaisuutta paremmaksi.

#LupausSuomelle #LöftetillFinland

Kumppaneidemme omin sanoin

Toimintakykyinen Suomi tehdään yhdessä. Tässä näet kumppaneidemme somesta tuoreimmat lupaukset paremman toimintakyvyn puolesta.

PÄÄKUMPPANIMME JA HEIDÄN LUPAUKSENSA SUOMELLE

Sytytämme harrastamisen kipinän koko maahan! Lupaamme Suomisportin Sporttihaun avulla auttaa jokaista löytämään iloa ja liikettä tarjoavan harrastuksen.

Olo 2.0 on Ylen verkossa ja sosiaalisessa mediassa elävä hyvinvointikokonaisuus 30–44-vuotiaille naisille, joiden arkeen hyvinvointiin tähtäävät teot eivät säännöllisesti kuulu. Lupaamme perusasioiden tarkkailulla aikaansaatavia muutoksia, joiden päälle on helpompaa rakentaa aktiivisempaa minää.

Kuntaliitto on liikkeessä! Liikkumalla enemmän, varmistamme aktiivisemman työympäristön ja hyvinvoivat työntekijä – kannustamme myös kaikkia kuntia liittymään mukaan.

EK:n tavoitteena on saada henkilökuntansa kävelemään keskimäärin 7500 askelta päivässä. Tätä varten kannustamme kollegoita kävelemään, pyöräilemään ja/tai tulemaan julkisilla töihin ja kävelemään myös vapaa-ajalla, kelistä piittaamatta. Lisäksi EK haastaa liitot ja yritykset mukaan kampanjaan.

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat meille KT:ssa sydämen asia! Lupaamme kannustaa henkilöstöämme liikkumaan työpäivän aikana, työmatkoilla ja vapaa-ajalla sekä tarjota heille konkreettisia keinoja liikunnan lisäämiseksi arjessa. Kannustamme jäseniämme samaan!

Akava on mukana lisäämässä suomalaisten liikettä ja toimintakykyä. Lupaamme olla mukana edistämässä työelämän liikunnallistamista ja kannustamme kaikkia, myös asiantuntijatyötä tekeviä, liikkumaan myös työpäivän aikana. 

Lupaamme innostaa suomalaisia työpaikkoja ottamaan käyttöön uusia tapoja liikkua työaikana ja sen ulkopuolella. Työnantajana SAK tuo henkilökunnalleen lisää liikuntaa tukevia palveluita työpaikalle.

Kehitämme keinoja, joilla tuetaan työntekijän hyvinvointia ja jaksamista työelämässä. Vaikutamme siihen, että työpaikkojen työterveyshuollot tarjoavat moniammatillista tukea ja apua. Kannustamme ja tuemme omia työntekijöitämme liikkumaan ja ylläpitämään työkykyä monin eri keinoin.

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä ennakoivasti. Toimimme aktiivisena toimintakyvyn suunnannäyttäjänä verkostossamme. Edistämme omalla osaamisellamme maanlaajuista liikettä lisäävää systeemistä muutosta.