Mistä on kyse

Suomessa tehdään paljon hyvää työtä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi. Tulokset ovat silti heikentyneet. Toimintakyvyn alenemisen raja on nyt ylitetty.

Kyse ei ole vain urheilusta tai liikunnasta, vaan tottumusten ja tapojen muuttamisesta. Muutoksen tarvitaan kaikkien Suomessa toimivien panos. Tarvitsemme keinon nostaa toimintakyky yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmastonmuutoksen ja talouden rinnalle.

Toimintakyky on jokaisen oikeus

Sen menettäminen on ongelma yksilölle ja yhteiskunnalle.

Toimintakyky on itseisarvoinen päämäärä, liikkuminen sen keino. Ennen kuin ihmiset saadaan liikkeelle, on muutettava heidän ajattelutapojaan. Tehtävämme on nostaa toimintakyky keskusteluun ja antaa liikkumiselle liikuntaa suurempi merkitys. Haluamme tehdä kaikenlaisesta liikkumisesta haluttavan ja arvostettavan osan ihmisten arkea.

Motivoimme, innostamme ja pyrimme luomaan onnistumisen iloa. Viestimme on ratkaisukeskeinen. Puhumme jokaisen oikeudesta toimintakykyyn.

Keiden avulla onnistumme

Haluamme kannustaa yhteiskunnan toimijoita tuottamaan uusia käytänteitä liikkumisen edistämiseksi ja löytämään uusia valintoja liikkuvamman arjen puolesta. Kutsumme mukaan:

  • Hyvinvointialueet ja kunnat
  • Työpaikat ja työelämän toimijat
  • Liikuntajärjestöt ja muun kolmannen sektorin
  • Varhaiskasvatuksen, koulut ja oppilaitokset
  • Puolustusvoimat
  • Median ja vaikuttajat

Yhteisen toiminnan tarkoitus on tehdä konsepti näkyväksi, tunnistettavaksi ja vetovoimaiseksi. Yhteisenä päämääränä on muuttaa ihmisten arvoja, asenteita ja arjen toimintaa toimintakykyä vahvistavaan suuntaan.

Yhteisöillä, työpaikoilla ja kuntatoimijoilla on nyt erinomainen paikka toimia suunnannäyttäjänä. Jokainen voi löytää oman tapansa luoda toimintakykyistä maata ja kansaa. Ilmoittakaa organisaationne mukaan rakentamaan toimintakykyistä maata ja kansaa!