Tule mukaan

Yhteisöillä, työpaikoilla ja kuntatoimijoilla on nyt erinomainen paikka toimia suunnannäyttäjänä. Jokainen voi löytää oman tapansa luoda toimintakykyistä maata ja kansaa. 

Ilmoittakaa organisaationne mukaan rakentamaan toimintakykyistä maata ja kansaa!

LUPAUKSILLA LIIKKEELLE

Konseptin käynnistyminen on vastuullisuusteko sekä maallemme että kansallemme. Tulemalla mukaan olet(te) yksi konseptin mahdollistaja esimerkkinne kautta.

Osana konseptia annetaan lupauksia, jotka johtavan konkreettisiin, liikettä lisääviin toimiin eri organisaatioissa.

Lupauksia voi tehdä strategisella tai toiminnallisella tasolla ja miksipä ei ihan henkilökohtaisellakin tasolla.

 1. Miettikää, mikä on teidän konkreettinen lupauksenne.
 2. Postatkaa lupaus someen #LupausSuomelle ja/tai #LöftetillFinland
 3. Viestikää asiasta yhteisöllenne, henkilöstöllenne ja hyödyntäkää siinä konseptin tunnusta.

Lupausten kautta haluamme levittää inspiraatiota, jotta yhteiskunta saa lisää työkaluja toimintakykypakkiinsa. Konseptin alle mahtuu miljoonia lupauksia. Yhdessä laitamme pyörimään lumipallon, joka kasvaessaan innostaa tekemään tekoja ja viestintää toimintakyvyn parantamiseksi.

Tutustu tuoreimpiin lupauksiin!

Ilmoittakaa organisaationne mukaan rakentamaan toimintakykyistä maata ja kansaa!

SEURAAVA ASKEL: VINKKEJÄ LIIKKEEN LISÄÄMISEEN

Organisaation tekemän lupauksen – varsinkin henkilöstöön liittyvän – toteutumista voi tukea erilaisin keinoin.

Jokainen yhteisö ja toimija voi pohtia kuinka kannustaa omaa organisaatiota lisäämään liikettä niin työpäivän aikana kuin työmatkoilla ja vapaa-ajalla!  

Yksinkertaisimmillaan voi luvata tarttua vaikkapa seuraaviin keinoihin, joilla liike lisääntyy:

 • Aloittaminen helpoksi:
  Avoimet ovet, kokeilut ja kaikille avoin toiminta
 • Lihasvoimin liikkuen
  kouluun, töihin tai harrastuksiin ja tätä tukevat arjen ratkaisut
 • Liikettä päivään:
  Toiminnallinen oppiminen, aktiiviset tauot, kävelypalaverit
 • Liikkumiseen houkuttelevat ympäristöt:
  Tilaratkaisut, virkistysalueet, lähiliikuntapaikat, pihat ja välineet
 • Oman esimerkin näyttäminen:
  Työpaikat, oppilaitokset, seurat ja yhdistykset
 • Yhteistyö:
  Poikkihallinnolliset ohjelmat, liikkumista edistävät kriteerit, resursointi ja neuvonta
 • Tuki:
  Verovapaat henkilöstöedut, työajan joustot, ohjaus ja neuvonta